DISCLAIMER

Hoewel Replieck ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) juist is. De informatie van deze website is niet bedoeld als juridisch advies. Deze website beoogt uitsluitend informatie van algemene aard te verstekken. Replieck staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de website beschikbare informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van informatie die afkomstig is van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten, waarvan het (gebruiks)recht exclusief toebehoort aan Replieck. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Replieck mag niet van deze website worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, behoudens de wettelijke uitzonderingen.

Links naar websites van derden

Eventuele koppelingen naar websites en bronnen van derden op deze website impliceren niet dat Replieck deze websites goedkeurt of onderschrijft. Replieck draagt niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie omdat deze websites door derden worden bijgehouden.

Privacy

Alle gegevens die u op deze website achterlaat, komt terecht bij Replieck. Replieck stelt zonder uw uitdrukkelijke toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking.